اخبار و مقالات

آخرین تحولات شرکت تولیدی لوازم آشپزخانه پیشتازان

پیشتازان صنعت بلور و نمایشگاه لوازم خانگی آذرماه سال1395

  ...شانزدهمین دوره نمایشگاه ها بین المللی لوزام خانگی

شانزدهمین دوره نمایشگاهبین المللی لوازم خانگی با شعار ((لوازم خانگی ایرانی را خوب بشناسیم )) در تاریخ چهارم تا هفتم آذر ماه سال 95 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

بدینوسیله از شما همکاران، مشتریان، همراهاهن بزرگوار دعوت بعمل می آید تا از غرفه شرکت پیشتازان صنعت بلور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی بازدید فرمایید.
تاریخ بازدید: 04 الي 07 آذر ماه 1395
 ساعت بازدید: صبح9 الی17 بعدازظهر
مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
 سالن شماره 41B - غرفه 25

ورود به سایت